NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Video - Prezentace

Zahájení a přivítáníČást I: Technická specifikace & Reality Check ke 'Krásnému novému atomovému světu'

SMR / 'Nové' reaktory nahlíženy z rúzných úhlů pohledu – bezpečnost, rizika šíření jaderných zbraní, hospodárnost, likvidace, realizovatelnos | Matthias Englert, Ökologie Institut Darmstadt

» PDF (Präsentation | Presentation | Prezentace)


Licencování SMR / nových typů reaktorů | Friederike Frieß, Univerzita BoKu (Ústav pro vědy o bezpečnosti a rizicích), INRAG

» PDF (Präsentation | Presentation | Prezentace)


Část II: Hnací síla za 'Krásným novým atomovým světem'. Kdo tahá za nitky?

Plány na nasazení technologie SMR v České republice | Oldřich Sklenář, klimatický expert na AMO (Ústav pro mezinárodní záležitosti) v Praze

» PDF (Präsentation | Presentation | Prezentace)


Nezastírané přivlastnění klimatických konferencí COP atomovou lobby | Günter Hermeyer, Uranium Network, Don't Nuke the Climate, dlouholetý pozorovatel COP

» PDF (Präsentation | Presentation | Prezentace)


Infrastruktura 'čisté, zelené' lobby | Christiana Mauro, Expertka na občanské právo a na právo EU, Senior Advisor na Biosphere Institute v Ženevě

» PDF (Präsentation | Presentation | Prezentace)


Všeobecný panel s účastí publika
Videos also available in English and German